Działania promocyjne

"Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstwa Vimex poprzez udział w programie promocji branży sprzętu medycznego."

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”

Cele projektu: celem projektu jest udział firmy w programie promocji branży sprzętu medycznego poprzez uczestnictwo w wybranych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, w indywidualnych misjach gospodarczych za granicą, zakup profesjonalnych usług doradczych dla stworzenia kompleksowej strategii wejścia na rynki perspektywiczne oraz działania informacyjno-promocyjne. Działania promocyjne przewidziane w projekcie będą prowadzone na terenie rynków perspektywicznych: Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Turcji oraz Singapuru.
Efekty projektu: efektem projektu ma być ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstwa oraz promocja polskiej przedsiębiorczości i marek produktowych na świecie.

Wartość projektu: 723.317,78 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 377.912,15 zł

Zapytania znajdują się w zakładce Projekty unijne.
Firma Vimex Sp. z o.o. zaplanowała przeprowadzenie działań promocyjnych w oparciu o Poddziałanie 6.5.2. „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” , dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Mają one na celu wzrost rozpoznawalności oraz promocję produktów oraz usług firmy Vimex. W oparciu o „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” firma zorganizuje czynny udział:

 

x