Zespół

Dział Sprzedaży

Michał
Worwąg

Dyrektor Operacyjny

Anna
Bruniany-Perlak

Specjalista ds. Eksportu

Anna
Zydorek

Specjalista ds. Sprzedaży

Dział Jakości

Anna
Sędek-Mazgaj

Kierownik Działu Jakości, PRRC

Adrian
Nagórny

Kierownik Badania i Rozwoju, zca-PPRC

Dział Produkcji i Serwisu

Piotr
Bednarczyk

Kierownik Produkcji i Serwisu

Administracja

Sandra
Posacka

Specjalista ds. Rekrutacji i Administracji

HR

Ulana
Rumińska

Kadrowa

Dział Księgowości

Halina
Bednarska

Główna Księgowa

Witold
Zapart

Dyrektor Finansowy