Kontakt

Główna siedziba:

Vimex Sp. z o.o.
ul. Toruńska 27
44-122 Gliwice, Polska

Tel.: +48 32 230 86 82 lub 92 wew. 13
Fax.:+48 32 230 86 83
e-mail: office@vimex.eu

NIP UE: PL6422181613
NIP PL: 6422181613

REGON: 277735474
BDO: 000004769

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydz. Gospodarczy
KRS: 0000118908
Kapitał zakładowy: 365 000,00zł opłacony w całości

Udziałowcy: Krzysztof Rudner, Andrzej Eksner

Prezes zarządu: Krzysztof Rudner

Prokurenci: Agnieszka Łabno, Witold Zapart

RODO – Inspektor Ochrony Danych:

p. Iwona Jeżewska
e-mail : rodo@vimex.eu


Nazwa banków:

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

Numery kont:
PLN: PL 41 1090 1766 0000 0001 1969 2863
EUR: PL 91 1090 1766 0000 0001 1969 6619
USD: PL 14 1090 1766 0000 0001 2199 2249
BIC (SWIFT-Code): WBKPPLPP

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Numery kont:
PLN: PL 87 1050 1243 1000 0023 4323 7190
EUR: PL 95 1050 1243 1000 0090 6952 3372
USD: PL 60 1050 1298 1000 0024 1989 4239
BIC (SWIFT-Code): INGBPLPW

Oddział w Niemczech

Vimex sp. z o.o.
Branch Office Germany
Hammfeldamm 10,
41460 Neuss, Niemcy

Tel.: +49 2131 3652980, +49 2131 3652981
Fax.:+49 2131 3652982
e-mail: office@vimex.eu

NIP UE: DE236283316
NIP DE: 111/134/40432

Wpis do rejestru handlowego w Neuss HRB 19729

Kierownik : Krzysztof Rudner


Nazwa banku:
Deutsche Bank AG

Numer konta:
EUR:  DE 12 35070024 0300144300
BIC (SWIFT-Code): DEUTDEDB350